Screening 15 September – 20 September 2014

 

Screening Schedule 15th September – 20th September 2014
15.09.2014
Preview Th. 06:00 pm
The Player
           Dir: Robert Altman
1992| 124 min | English | DVD
16.09.2014
Preview Th. 6:00 pm
MASH
            Dir: Robert Altman
1970| 116 min |English
17.09.2014
Main Th. 6:00 pm
Only Lovers Left Alive
            Dir: Jim Jarmusch
2013 | 123 min | English | Blu-Ray
18.09.2014
Preview Th. 6:00 pm
3 Women
            Dir: Robert Altman
1977 | 124 min | English
19.09.2014
Preview Th. 6:00 pm
A Wedding
           Dir: Robert Altman
1978 | 125 min | English | DVD
20.09.2014
Main Th. 6:00 pm
Gulabi Gang (Special Screening)
          Dir: Nistha Jain 
Gosford Park
          Dir: Robert Altman 
2012 | 96 Min | Blu-Ray

2001 | 137 min | English | Blu-Ray